Historie

A. Visnes Transport A/S ble startet i 1938 av Arthur Visnes, under navnet Arthur Visnes.

Den første bilen ble kjøpt i 1939.

I 1970 ble firmanavnet forandret til A. Visnes og Sønner. I 1977 ble firmanavnet nok en gang forandret, da det ble startet et aksjeselskap. Selskapet fikk navnet A. Visnes Transport A/S og fikk også fire aksjonærer, som hadde like mange aksjer hver.

Disse aksjonærene var Arthur Visnes, hans to sønner; Arne, Einar og hans datter Eva. Altså ett familie eid selskap.

Verkstedbygget på Visnes ble bygget i 1979. Det inneholder vaskehall, smøregrav, delelager o.l. Kontorene er i andre etasje, hvor det også er spiserom for de ansatte.

Arthur Visnes døde i 1986. Hans aksjer ble da fordelt på hans tre barn.

Bilparken har fra 1939 til i dag økt fra 1 til 15 biler.

Dette er vår første Scania som er blitt restaurert.